System off-grid

STABILNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, NIEZALEŻNOŚC ENERGETYCZNA

KIM JESTEŚMY?

PMMP ENERGY

Jesteśmy nowatorską firmą, opartą na wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników i współpracowników, a także naszych partnerów handlowych i dostawców. Firma została założona z myślą o dostarczaniu rozwiązań offgridowych (rozwiązań poza siecią elektryczną) do Państwa domów, firm, gospodarstw rolnych oraz wszędzie tam gdzie podróżujecie lub wypoczywacie.

 
 
 

NASZA OFERTA:

Tworzymy energię

1

Kilka faktów

Ostatnie lata pokazały że dzięki ciągłemu rozwojowi technologicznemu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, uczymy sią ją magazynować. To z kolei pozwala na uniezależnianie się od operatorów energetycznych. Operatorzy energetyczni dyktują warunki cenowe i sposób współpracy z klientami posiadającymi instalacje fotowoltaiczne. Klienci rozliczający się w systemie prosumenckim, tak jak zwykli konsumenci nie mają pewności co do warunków i cen jakie będą mieli we współpracy z monopolistami.

Udział energii odnawialnej
w 2022 roku w produkcji
energii elektrycznej w Polsce

 

Łączny udział instalacji OZE
w produkcji energii elektrycznej na 30.09.2021

 
 

Przyrost liczby mikroinstalacji
użytkowanych przez
prosumentów w 2022r w
stosunku do 2021r

PROJEKTY

Projekty w realizacji

Przydomowa siłownia wiatrowa

Obecnie pracujemy nad zaprojektowaniem i wdrożeniem do produkcji
przydomowych siłowni wiatrowych. Celem projektu jest wdrożenie na rynek
rozwiązania będącego uzupełnieniem dla energii pozyskiwane z paneli
fotowoltaicznych. Rozwiązania oparte na energii z wiatru będą ważne szczególnie dla użytkowników zlokalizowanych w miejscach o słabym nasłonecznieniu.
Przydomowe siłownie wiatrowe będą się charakteryzowały niskim poziomem
hałasu. Konstrukcja będzie zapewniała wysoki komfort skutecznego
serwisowania. Regularne serwisowanie instalacji spowoduje utrzymanie
wysokiego standardu użytkowania.
Planowany termin zakończenia projektu to koniec 2024roku.

NOWOŚCI

Przeczytaj nowe artykuły

Nasi partnerzy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Chętnie odpowiemy
na wszystkie Twoje pytania

NASZ ADRES:

PMMP Energy 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 5, Poland

EMAIL:

TELEFON:

OBSERWUJ NAS: