Sklep
MÓJ PRĄD 5.0

Dla kogo dedykowany jest program?

Mój prąd to program rządowy skierowany do gospodarstw domowych na terenie całego kraju. Projekt zakłada dofinansowania do magazynów energii, ciepła i systemów zarządzania energią oraz instalacji fotowoltaicznych. Wymaganiem jest zawarcie kompleksowej umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Okres kwalifikowania

Od 01.02.2020

Kwalifikowalne wydatki muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku i obejmują:

 • zakup i montaż mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych, 
 • przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych.

Kto może skorzystać?

 1. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 2. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net billing.
 3. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali
  z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.01.2020 r.;
b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

Ile można dostać?

Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):

 1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
 2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
  a) 7 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
  b) 3 000 zł (grupa 3 Wnioskodawców).
 3. Urządzenia dodatkowe:
  a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
       1) Magazyn ciepła: 5 000 zł;
       2) Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28
  500 zł
       3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności
  energetycznej: 19 400 zł
       4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600 zł;
       5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400 zł
  b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000 zł
  c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000 zł
  d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500 zł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Chętnie odpowiemy
na wszystkie Twoje pytania

NASZ ADRES:

PMMP Energy 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 5, Poland

EMAIL:

TELEFON:

ŚLEDŹ: